A + A 2023

A + A 2023

Сигурност Сигурност
Düsseldorf, Germany
24-27 Oct 2023
Организатор:
Messe Dusseldorf GmbH
Място на провеждане:
Messe Düsseldorf
Честота:
2 years
Уебсайт:
A + A

Най-важното световно търговско изложение в областта на трудовата безопасност

COVID-19 и неговия ефект върху A+A

Изданието на A+A за 2023 ще се проведе на живо в Messe Düsseldorf. Датите за провеждане на събитието са между 24.10.2023 и 27.10.2023. В Messe Dusseldorf няма да се прилагат строги протоколи за здравословни и безопасни условия срещу Ковид-19. Това се дължи на подобряващата се пандемична ситуация, която доведе до премахване на вътрешните и националните ограничения.

Кратко обяснение за A+A

A+A е водещо търговско изложение за индустрията за сигурност и безопасност, основано през 1954. То привлича много професионалисти от сектора - от собственици на компании до инспектори. Тези участници се срещат, за да обсъдят най-новите протоколи, практики и иновации. A + A е източник на решения от следващо поколение в рамките на широк спектър от продуктови категории. Те включват суровини, компоненти, технологии за производство и завършени проекти. Над 70 000 участници посещават изданията на A+A, които се провеждат два пъти годишно. Търговското изложение често се провежда в края на октомври (2021) или началото на ноември (2019). Messe Düsseldorf е както мястото на провеждане, така и организаторът на събитието.

Какъв е бизнес профилът на A+A?

В A+A участват представители от цялата верига на стойността. Това включва производители, C-suite ръководители, специалисти по снабдяване/покупки, експерти по маркетинг и инженери по безопасност. Примери за водещи компании, които участват в A+A, са IFA, Honeywell и 3M. Сред тях са и Uvex и Kelly International Corporation. Освен това в тях участват водещи изложители като Drägerwerk AG & Co. KGaA.

Какво трябва да знаете за A+A?

Участниците посещават или се представят на търговското изложение A+A, за да постигнат шест жизненоважни бизнес цели. Те включват създаване на ценни контакти, достъп до нови пазари и генериране на потенциални клиенти. Постижимите цели включват също така спечелване на признание, водене на бизнес и придобиване на нови знания. Участниците могат да постигнат тези цели, като участват в отлична програма за подкрепа. Влиятелните подсъбития включват Международния конгрес A+A. Те включват също така Парка на роботиката и Мястото за срещи по безопасност+здраве. Също така участниците могат да посетят тематичния парк на компанията за противопожарна защита и управление на извънредни ситуации. По подобен начин не бива да се пренебрегва и Германската награда за безопасност и здраве при работа.

Подкрепящата програма на A+A има основа от пет теми. Всяка ключова тема засяга едно или повече подсъбития, включително темите за дискусии. Ключовите теми на A+A са - Сигурност на работното място, Безопасност на работното място, Здраве на работното място, Противопожарна защита и Корпоративна мода. Търговското изложение допълнително включва девет теми на фокус. Темите са екология/пътуване/професионална медицина, медии/обучение и фирмено хранене. В тях са представени и продукти за противопожарна защита/сигурност. Спасителната/аварийната медицина и мобилната работа също са теми на фокус. Освен това те включват управление на корпоративното здраве, хигиенни изисквания, превенция и терапия.

Едно от водещите подсъбития в програмата за подкрепа е Международният конгрес A+A. Това микросъбитие привлича разнообразна група от участници. Това се дължи на ролята му на централно място за срещи и разширяване на знанията. Сред присъстващите са специалисти по БЗР, делегати по безопасност и фирмени/професионални лекари. Сред тях са и инспектори по труда, ръководители на C-suite и държавни администрации по трудова медицина. Освен това участниците включват стартиращи предприятия, мениджъри на предприятия/ръководители на човешки ресурси и администрации на автономни социално-осигурителни институции. Сред присъстващите са и експерти по ергономия, трудова и организационна психология. Микросъбитието е от първостепенно значение и за експертите по включване или интеграция. Сред участниците са и изследователи в областта на ергономията, околната среда или трудовата медицина. На конгреса A+A присъстват и експерти по пожарна безопасност/защита на околната среда.

Конгресът A+A е подсъбитие, което позволява постигането на три важни цели. Това са получаване на признание, разширяване на специализираните знания и създаване на нови връзки. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез участие в една или повече от 25-те лекции, които съставляват това микросъбитие. По време на лекциите се обсъждат разнообразни теми. Сред тях са цифровизацията и изкуственият интелект в областта на безопасността и здравето при работа. Дебатират се също така въвеждането на "Визия нула" и работа по време на продължаваща пандемия. Както и последните предизвикателства, с които се сблъсква индустрията, и най-новите тенденции. Международният конгрес A+A включва водещи лектори, които разглеждат темите по темата. Такива лектори могат да бъдат както водещи учени, така и политически представители и предприемачи. Например, на изданието през 2021 сред лекторите беше Хубертус Хайл.

Форумът за тенденции също е изключително влиятелно подсъбитие. В някои аспекти той наподобява Международния конгрес на A+A. Сред приликите е и това, че форумът дава възможност за осъществяване на конкретни цели. Такива са разширяване на специализираните знания, постигане на признание и създаване на мрежи. Освен това Форумът за тенденциите привлича разнообразни участници. Сред тези присъстващи са мениджъри по човешки ресурси, експерти по безопасност и специалисти по трудова медицина. На Форума за тенденциите се обсъждат и теми като цифровизацията. Все пак форумът се различава от конгреса по някои основни теми. Например, форумът се фокусира върху опасните вещества и защитата. Освен това по време на Форума за тенденциите се обсъждат най-новите закони за веригата за доставки.

Специалистите могат да разширят знанията си, като посетят срещата за безопасност и здраве. Срещата включва лектори от асоциацията, които дават отговори на въпроси. Примерите включват най-новите алтернативи за защита на служителите. Те представят и нови варианти на лични предпазни средства и как да се избегнат някои бедствени ситуации. Препоръчително е да се посети и тематичният парк за противопожарна защита и управление на извънредни ситуации в компанията. Той позволява на участниците да разширят знанията си за това как да предотвратяват злополуки. Освен това те могат да научат какви стъпки да предприемат по време на извънредни ситуации. За изпълнението на задачата те могат да присъстват на презентациите, които предоставят информация за предотвратяване на злополуки. Освен това те могат да усъвършенстват уменията си, като участват в безплатните демонстрации. По време на демонстрациите спасителните служби обясняват стъпките, които трябва да се предприемат при конкретни ситуации. Паркът за управление на извънредни ситуации може да бъде полезен за някои специалисти. Това включва експерти по пожарна безопасност, спасителни служби, служители по безопасността и други.

Изложението е сред централните подсъбития в програмата на A+A. То е микросъбитие, което позволява на участниците да извършват бизнес дейности на място. Това включва извършване на важни покупки и създаване на контакти. Освен това то им дава възможност да се запознаят с новите тенденции и да постигнат признание. Изложението включва широка продуктова гама, която представя цялата верига на стойността. Например, участниците могат да разгледат ЛПС, ХБРЯ, съоръжения за работното място и тъкани за работно облекло. Те могат да разгледат също така оборудване за безопасност, спасителни, хигиенни, средства за първа помощ или санитарни материали. Налични са и решения за ергономичност, спешна медицина, архитектура на работното място, защита и деконтаминация. Освен това участниците могат да прегледат работно/корпоративно облекло, продукти и услуги за медии/обучение. Изложението съдържа няколко специализирани подсъбития/зони. Такива зони дават възможност на участниците лесно да открият и наблюдават иновативни изделия. Примери за специални подсъбития/зони са Зоната за стартиращи предприятия и Паркът на роботиката. Зоната за стартиращи предприятия е мястото, където участниците могат да намерят най-новите иновации на стартиращите предприятия. Това е мястото, където могат да се разгледат високотехнологични текстилни изделия, нови приложения в здравеопазването или лични предпазни средства. Освен това зоната дава възможност на начинаещи компании да получат признание и да създадат партньорства. Паркът на роботиката е зона за демонстрация на нови роботизирани технологии. В първото издание, например, бяха представени екзоскелети. Това бяха иновативни части от оборудването, които съчетаваха силата на машината с човешкия интелект. Подобна комбинация може да помогне за подобряване на работата на служителите. По отношение на задачите иновациите могат да спомогнат за превръщането на трудните физически задачи в удобни. По този начин се намалява броят на телесните наранявания и отсъствията, свързани с болести. Освен това помага за по-доброто представяне на работниците. Паркът на роботиката демонстрира такива иновации, като предоставя сценарии в реално време. Например, екзоскелетите бяха представени чрез участие в три курса. Всеки курс включваше две сесии. Едната сесия се проведе без екзоскелет, а втората - с такова устройство.

A+A предоставя широки възможности за получаване на признание. Германската награда за безопасност и здраве при работа е един от тези примери. С нея се отличават иновативни решения в областта на здравето и безопасността. Наградата се състои от пет категории, всяка от които отличава различен вид иновации. Категориите са:

 • Стратегически
 • Компания
 • Лична
 • Културна
 • Новодошъл

Категорията "Стратегически" е предназначена за управленски решения, които имат далечни последици. Примерите включват предложения, които преодоляват предизвикателства, като например демографски промени или езикови бариери. Категорията "Компания" е за нови решения на ниво предприятие, които оказват влияние върху целия персонал. Примерните предложения включват прилагане на творчески процедури за оценка на риска или предоставяне на нови технически решения. Те включват и подобряване на оперативните аспекти на трафика и мобилността.

Разделът "Лица" е за предложения, които подобряват производителността и безопасността на работниците. Примерите включват иновативни решения, които подобряват ергономията, подобряват личните предпазни средства или допълват дизайна на работното място. В категорията "Култура" се отличават иновациите, свързани с междуличностните отношения/промяната на поведението. Примерите включват предложения, които се занимават с културата на управление, участието, управлението на грешки и проблемите на комуникацията. В тях са включени и такива, които подобряват ориентираната към служителите корпоративна култура.

Категорията "Новодошли" е за иноватори, които са създали нови процеси или продукти. Тя може да предостави такова признание и на тези, които са направили съществени подобрения. За да бъдат допуснати до участие в раздела, номинираните трябва да отговарят на три критерия. Това са: компанията да не е по-стара от десет години. Освен това не трябва да има повече от 50 служители и годишният баланс или продажби да не надвишават 10 млн. евро.

Всяка номинация се разглежда от експертно жури и получава оценка въз основа на четири критерия. Те са:

 • Ефективност (оценява степента на успех на кандидатурата)
 • Възможност за прехвърляне (оценява потенциалния ефект на ролевия модел, който ще има номинацията, ако бъде приложена)
 • Творчески (определя доколко иновативно е решението за решаване на предизвикателството)
 • Устойчиво (изследва дългосрочната ефективност и възможностите за пестене на ресурси)

Специалистите от всички браншове на сигурността и безопасността трябва да обмислят участието си в изложението. Например, то може да бъде в помощ на служителите по безопасността и експертите по противопожарна защита. Освен това мениджърите по човешки ресурси, специалистите по интеграция/включване и самоосигуряващите се лица следва да обмислят участие. Също така трябва да присъстват и корпоративните експерти по опазване на околната среда и професионалните/заводските противопожарни екипи.

Актуализация за A+A 2021

По време на A+A 2021 дебютираха три нови подсъбития:

 • Паркът на роботиката
 • Пространството за самоопит
 • Екзоуоркатлон

В Парка на роботиката бяха представени нови технологии, включително екзоскелети, създадени от стартиращи предприятия и водещи компании. Пространството за самоизживяване позволи на посетителите да разгледат прототипите на екзоскелетите. За изпълнението на задачата те можеха да изпробват представянето им чрез три дисциплини. Курсовете бяха насочени към заваряване, логистика и сглобяване. Exoworkathlon представи и тестови курсове в реално време с два кръга. По време на първия кръг участниците изпълняват възложената им задача без екзоскелет. По време на втория те ще оборудват прототип и ще повторят кръга. На Exoworkathlon бяха представени и дискусионни панели, които се фокусираха върху обратната връзка с потребителите и ергономията.

Изданието на A+A за 2021 г. включваше пет теми, свързани с тенденциите. Те бяха устойчивост и цифровизация. Те включваха също така Решения за бъдещето и Новия свят на труда. Хигиената + пандемиите също бяха трендова тема. Всяка от темите на тенденциите включваше поредица от подтеми. Хигиена+Пандемии се фокусираха върху въпросите, свързани със защитата на работната сила от потенциални инфекции. Устойчивостта включваше въпроса за кръговата икономика и законите за проверка на веригата за доставки. Тя включваше и темите за сертифицирането и устойчивите продукти. Дигитализацията включваше решения за оптимизация на цифрови процеси. Освен това тя включваше темите за автоматизация на снабдяването/доставката/производството. Новият свят на труда беше фокусиран върху продуктовите решения за защита на служителите от околната среда след пандемията. Той включваше и темата за новата работна среда. В "Решения за бъдещето" бяха представени иновативни продукти и услуги, създадени от млади компании.

Какви логистични детайли трябва да се вземат под внимание?

Изложението A+A се провежда в Дюселдорф, Германия. Събитието се организира от Messe Düsseldorf GmbH, която е и домакин. Участниците имат достъп от 09:00 часа до 06:00 часа. Изданията се провеждат на всеки две години през ноември, като събитието продължава общо четири дни.

Messe Düsseldorf е място за провеждане на събития с широки връзки с обществения транспорт. Сред тези връзки са различни влакови, метро и автобусни маршрути, които спират в близост до центъра за събития. Така например участниците могат да стигнат до мястото на събитието от летището за 18 минути с автобус или метро. Транспортните средства имат станции в близост до мястото на провеждане, известни като MesseOst и Messe Süd. По същия начин участниците могат да стигнат до Messe Düsseldorf от централната железопътна гара за 25 минути. Участниците, отседнали в местните градове, също могат да стигнат лесно до мястото на провеждане. Например, времето за пътуване от Кьолн до мястото на събитието с такси или автомобил под наем е 60 минути.

Дюселдорф предлага разнообразно и богато разнообразие от възможности за настаняване и хранене. Една от причините за това разнообразие е, че градът е част от голям метрополис. Много райони предлагат алтернативи за настаняване, като например хотели. Те включват също така къщи за гости, хостели и апартаменти. Възможностите за хранене варират от ресторанти до бирени градини. Популярни райони, в които се предлагат възможности за настаняване и хранене, са Flingern и Hafen. Те включват и квартали като Фридрихщат и Обербилк.

Целеви аудитории, факти и цифри за A+A

A + A служи като основна платформа за срещи, която свързва търсенето с предлагането. Аудиторията представлява секторите на търговията, медиите, образованието, услугите, занаятите, безопасността и здравеопазването. В изданията често участват между 60 000 и 73 000 души. Например, изданието през 2019 г. включваше 73 507 посетители. На него присъстваха и 2 111 изложители и 419 представители на медиите. В изданието през 2017 г. по същия начин се включиха над 67 000 посетители и 1 931 изложители. Около 86% от участниците са лица, вземащи решения, от отрасли като безопасността. 98% от тях са много доволни от изданията. 97% от участниците биха препоръчали панаира на други специалисти. Около 136 държави посещават A+A. Сред присъстващите държави са:

 • Великобритания
 • Сингапур
 • Хърватия
 • Индия
 • Германия
 • ОАЕ
 • Словакия
 • Тайван
 • Русия
 • Финландия
 • Турция
 • Чили
 • Белгия
 • Южна Африка
 • Канада
 • Швеция
 • Португалия
 • Нидерландия
 • Китай
 • Норвегия
 • Тайланд
 • Южна Корея
 • Австралия
 • Швейцария
 • Пакистан
 • Франция
 • САЩ
 • Люксембург
 • Австрия
 • Сърбия
 • България
 • Шри Ланка
 • Унгария
 • Кения
 • Словения
 • Испания
 • Нова Зеландия
 • Литва
 • Румъния
 • Иран
 • Полша
 • Бангладеш
 • Чехия
 • Италия
 • Малайзия
 • Дания
 • Виетнам
 • Бразилия
 • Япония
 • Оман
 • Румъния

 

Какво се случи по време на предишните издания на A+A?

Издание 2021

A+A 2021 се проведе в Messe Düsseldorf като хибридно събитие. Търговското изложение се състоеше от присъствена изложба и цифрова платформа. Онлайн платформата беше известна като A+A Connected. Тя даваше възможност на участниците да посещават подсъбития, като например Конгреса A+A. В A+A 2021 участваха над 25 000 търговски посетители и 1 204 изложители.

Настаняване в хотел и пътувания до изложението A+A

Trade Fair Trips Ltd ще се заеме с организацията на пътуването ви. В резултат на това можете да се съсредоточите върху подготовката си за търговското изложение. Гарантирано ще получите най-добрите цени на хотелите за събитието. Това включва избор от отлични оферти на конкурентни цени. Ние се фокусираме върху хотели в близост до Messe Düsseldorf. Това е така, защото местоположението е от решаващо значение за успеха на бизнес пътуванията. Можем да ви помогнем и по различни други начини. Един от тях включва резервиране на помещения за срещи. Можем също така да координираме настройката на вашия щанд за търговско изложение.

Пеша
Пеша:

45 минути при пътуване от Dusseldorf Airport (Летище Дюселдорф)

Не е препоръчително при пътуване от Düsseldorf Hauptbahnhof (Централна Гара Дюселдорф)

С кола
С кола:

10 минути при пътуване от Dusseldorf Airport (Летище Дюселдорф)

10 минути при пътуване от Düsseldorf Hauptbahnhof (Централна Гара Дюселдорф)

С обществен транспорт
С обществен транспорт:

20 минути при пътуване от Dusseldorf Airport (Летище Дюселдорф)

30 минути при пътуване от Düsseldorf Hauptbahnhof (Централна Гара Дюселдорф)

map

Хотели около A + A

Хотел Звезди Разстояние до изложение Град Цена
A + A 2023 Düsseldorf Hotel Arosa 4.8 Düsseldorf от € 177.00 EUR Запази сега
acora Dusseldorf Living the City 12.7 Düsseldorf от € 327.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf Henri Hotel Dusseldorf Downtown 5.3 Düsseldorf от € 407.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf the niu Tab 6.4 Düsseldorf от € 352.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf Hilton Dusseldorf 2.7 Düsseldorf от € 337.00 EUR Запази сега
Road Stop Mettmann 17.1 Mettmann от € 155.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf Hotel zur Malzmuhle Köln от € 383.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf Moxy Duesseldorf South Hotel 12.2 Düsseldorf от € 347.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf ibis Essen Hauptbahnhof 33.8 Essen от € 201.00 EUR Запази сега
A + A 2023 Düsseldorf art Hotel Körschen 32.86 Essen от € 231.00 EUR Запази сега

Персонализирана оферта за хотел

Просто попълнете вашите изисквания за стая и ние ще се свържем с вас с най-подходящите опции за хотел възможно най-скоро
Поискайте персонализирана оферта за хотели в близост до A + A 2023 Изпрати

A + A акценти

Подобни събития

Бюлетин
Искате ли да сте информирани за най-новите търговски изложения и новини за хотели? Абонирайте се за нашия бюлетин.