ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА tradefairtrips.bg

Този уеб сайт се управлява от Трейд Феър Трипс ЕООД.

Посещавайки или използвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате и приемате следните условия.

1. Отказ от отговорност

1.1. Информацията на този сайт е публикувана добросъвестно и се актуализира редовно, но Трейд Феър Трипс ЕООД не може да носи отговорност за нейната пълнота и точност. Трейд Феър Трипс ЕООД може да актуализира, променя или изтрива всякаква информация от този уеб сайт без предварително  известие. Трейд Феър Трипс ЕООД не гарантира, че този уеб сайт ще функционира без прекъсвания, без грешки или че всякакви материали, до които този сайт предоставя достъп, са без вируси или други вредни компоненти.

1.2. Трейд Феър Трипс ЕООД  не може да носи отговорност за каквито и да било несъответствия между описанието на хотела/апартамента, дадено на уеб сайта, и действителността, тъй като хотелските описания са дадени точно както са предоставени на Трейд Феър Трипс ЕООД от ръководството, персонала или официалния уеб сайт на съответния хотел/апартамент. По-специално Трейд Феър Трипс ООД не гарантира точността на тази информация и не носи отговорност за неточности, свързани с хотела и снимки на други доставчици, състояние на хотела, круизи, автомобилни и други продуктови описания и списъци на хотелски удобства, както и други продуктови описания, изложени на този уеб сайт, информацията за голяма част от които е предоставена от съответните доставчици.

1.3. Трейд Феър Трипс ЕООД няма абсолютно никаква правна, търговска или организационна връзка с  организаторите на търговското изложение/панаир.

1.4. Трейд Феър Трипс ООД не осъществява своята дейност от името на или с одобрението на които да било организатори на събития, споменати на този уеб сайт. Имената на изложенията, публикувани на този уеб сайт, може да са регистрирани търговски марки, към които Трейд Феър Трипс ЕООД няма каквито и да било претенции.

1.5. Ако направите резервация с Трейд Феър Трипс ЕООД, тогава условията на резервацията важат за договора Ви с Трейд Феър Трипс ЕООД. В случай на несъответствие между условията на резервацията и тези на сайта, условията на резервацията ще имат превес.

2. Хотелски резервации, направени при нас

2.1.  Всяка направена резервация или заявена поръчка от Вас ще се счита за предложение от Ваша страна да закупите съответните стаи/нощувки при настоящите условия за резервация. Между Вас и Трейд Феър Трипс ЕООД няма да възникнат договорни отношения, преди Трейд Феър Трипс:

a)  да Ви издаде официална фактура;

b)  да Ви издаде потвърждение на резервация по имейл, факс или поща

c)  да получи депозит или пълно плащане.

2.2. Когато плащането е потвърдено и получено, ще Ви изпратим потвърждение по имейл за това.

2.3. В случай че Трейд Феър Трипс ЕООД не може да потвърди първоначално поисканите стаи/нощувки, може да Ви бъде предложена алтернатива и съответно ще получите имейл с информация за това. Резервацията ще се пази 48 часа, за да можете да потвърдите чрез отговор по имейл.

3. Липса на наличност и премествания

В случай че потвърдена резервация стане неналична, ние със сигурност ще Ви предложим алтернативен хотел при най-добрите възможни условия, налични на подобен етап. Ако подобна алтернатива не е налице, ще Ви възстановим сумата, заплатена за първоначалната Ви резервация с Трейд Феър Трипс ЕООД. Също така ще се опитаме да се свържем с Вас предварително, за да ви уведомим за тази неналичност. Ако, обаче, не успеем да се свържем с Вас предварително, ще се постараем съответният хотел да се погрижи за всякакви промени в стаи/нощувки възможно най-бързо и професионално. В който и да е от гореописаните случаи, Трейд Феър Трипс ЕООД няма да е обект на каквито и да било искове от страна на клиента и не може да бъде държана под отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, които може да понесе клиентът вследствие на това, че потвърдена хотелска резервация е станала неналична.

4. Тарифи и ценови промени

Трейд Феър Трипс ЕООД си запазва правото да променя предлаганите цени и тарифи в случай на промени във валутни курсове или ценови увеличения, наложени от търговци на едро или други доставчици. Ако цената на дадена услуга се увеличи вследствие на тарифни промени, ценови увеличения, промени в данъчни ставки или по каквато и да е друга причина, Вие трябва да заплатите увеличението при уведомление от наша страна, или може да отмените резервацията, което може да доведе до начисляване на такси за отмяна. Предложените тарифи важат за конкретния продукт към момента на предлагането му и могат да претърпят промени до датата на отпътуване. Всички цени важат при наличност на продуктите и са валидни само за посочените дати, и могат да бъдат оттегляни или променяни без предупреждение.

5. Плащане

Пълното плащане на резервацията Ви трябва да бъде направено преди датата, посочена в имейл потвърждението, изпратено Ви от Трейд Феър Трипс ЕООД, освен ако не е договорено друго. Условията за предплащане при определени видове настаняване и пътувания може да варират  и Трейд Феър Трипс ЕООД ще ви уведоми в писмен вид за тези условия по време на резервирането. Доставчикът на настаняване си запазва правото да изиска пълно плащане преди престоя Ви, ако той попада в натоварен период (по време на търговски изложения, панаири или конференции), като плащането за такива резервации ще бъде невъзвращаемо.

6. Отмяна

Уведомлението за отмяна трябва да се направи в писмен вид до Трейд Фейр Трипс ЕООД. Приложими са такси за отмяна в съответствие с периода на предизвестие между уведомлението за отмяна и датата на престой за всяко заведение за настаняване в рамките на една резервация. Всякакви промени или модификации на резервации ще се считат за отмяна и ще се начисляват такси за отмяна. Единствено изключение правят промените, при които допълнителни стаи/легла/детски легла/нощувки се добавят към съществуваща потвърдена резервация за стаи и нощувки.

6.1. Стандартни правила

За всякаква промяна или отмяна на резервация се начислява такса от 20 GBP на резервация, в случаите където няма специални условия.

За всяка отмяна, направена 1 месец преди пристигането, се начислява такса в размер на цената на първата нощувка за всяка стая.

За всяка отмяна, направена между 1 месец и 14 дни преди престоя Ви, се начислява такса в размер на 30% от цената на резервацията Ви.

За отмяна, направена по-малко от четиринадесет дни преди датата на пристигане, се начислява такса в размер на 50% от цената на резервацията Ви.

6.2. Специални условия

За резервации по време на натоварени периоди (търговски изложения, панаири или конференции), всякакви промени и/или отмяна ще означават таксуване в размер на 100% от цената на резервацията.

6.3 Форсмажорни обстоятелства

Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън техния контрол, които пораждат промени в програмата на направените резервации или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретно пътуване!

7. Оплаквания

Всякакви оплаквания относно стандарта на хотела, персонала и условията там, трябва да се отнесат до вниманието на рецепцията на хотела или съответния представител на хотела по време на предстоя Ви там, като трябва да се даде възможност на хотела и ръководството му да коригира ситуацията. Ако не успеете да разрешите проблема с хотела, моля да имате предвид, че Трейд Феър Трипс ЕООД не гарантира, нито поема отговорност за стандарта на стаите за настаняване и услугите, предлагани от хотела.

8. Модификации на настоящите Правила и условия

Трейд Феър Трипс ЕООД си запазва правото да променя правилата, условията и обявленията, съгласно които се предлага настоящият уеб сайт и Вие се съгласявате да приемете и да бъдете обвързани с тези правила, условия и обявления, които са в сила по време на Вашето използване на уеб сайта и услугите на Трейд Феър Трипс ЕООД.

Бюлетин
Искате ли да сте информирани за най-новите търговски изложения и новини за хотели? Абонирайте се за нашия бюлетин.