ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В "Трейд Феър Трипс" ЕООД

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

Настоящите Политики за поверителност имат за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате вашата информация.

"Трейд Феър Трипс" ЕООД, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита  на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR).

В сила от 25 май 2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Трейд Феър Трипс ООД си запазва правото да събира всякакви данни – от личен или друг характер. Информацията, която ни предоставяте, се използва с цел да получите продуктите и услугите, които сте заявили, както и за да ни помогне да анализираме как нашите клиенти си взаимодействат в един по-широк смисъл с нашия уеб сайт. Събирането на данни става само в определени случаи и е добре защитен актив, който се споделя с външни страни само в следните случаи – a) когато това е необходимо, за да Ви предоставим дадена услуга, б) съгласно закона, и в) в случай че е необходимо да защитим правата си.

Следната Политика за защита на личните данни цели да утвърди параметрите, в рамките на които се събира Вашата информация.

СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Основната информация, която събираме при всяко Ваше посещение, е вече налична от Вашия браузър или сървър. Най-общо това е нелично идентифицираща информация и включва, но не е ограничена до: тип на браузъра, препращащия уеб сайт, дата и час на заявката за всеки посетител. Тези данни ни дават информация за това как клиентите ни използват нашия уеб сайт, за да можем ние на свой ред да подобрим своето онлайн присъствие.

Всякаква друга лична информация, която събираме, е тази, която Вие сте ни предоставили при осъществен контакт с нашата компания или при регистриране на уеб сайта ни. Това включва трите Ви имена, име на фирма, телефон, имейл адрес, адрес за фактуриране и информация за кредитна карта. Тази информация се съхранява само с цел да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим избраната от Вас услуга/продукт. Всички имейл съобщения, адресирани до нас, както и направените телефонни обаждания се записват с цел подобряване на обслужването на нашите клиенти, както и за да можем изцяло да отговаряме за предоставяната Ви услуга.

Бележка: Имайте предвид, че е възможно да използваме и услугите на трета страна – оператор на система за обработка на плащания, за да обработваме Вашите плащания.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Информацията, която събираме, служи за много цели, но те могат най-общо да се категоризират в три групи.

a)      Технически цели: Вашата информация ни помага в удостоверяването на достъпа Ви до конкретни функционалности на нашия уеб сайт. Също така ни позволява да анализираме тенденциите и цялостното представяне на нашите услуги и продукти. Информацията ни позволява и да коригираме технически проблеми и да наблюдаваме как анонимните потребители си взаимодействат с нашия сайт.  

б)      С цел контакт: Вашата информация ни дава възможност да се свържем с Вас с въпрос - в случай че нарушите нашето споразумение; за да ви предоставим услуги, да обработим Ваше плащане и за да Ви изпращаме информация за промоции в определени периоди. Имате възможност да се откажете от получаването на подобни промоционални оферти като ни изпратите имейл.

 в)      Правни цели: Ние използваме Вашата информация за да спазваме всички правни и регулаторни изисквания, които може да са приложими. В това число се включва превенцията на престъпления и необходимостта да отговорим на съдебни заповеди и призовки.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

След като е получена, Вашата лична информация влиза в нашата база данни, която осигурява достъп на нашите служители, но също и на трети страни. Споменатите трети страни включват доставчици на услуги, като например хотелски доставчици и хотели, които допълват процеса на предоставянето на услуги. Достъпът на подобни трети страни е силно ограничен и е в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни. Освен ако това не бъде изискано от нас по закон, никакво споделяне, продажба или разпространение на каквато и да е лична информация, която ни предоставяте, няма да се извърши без Вашето съгласие.

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вашата информация е сигурна и защитена от няколко мерки, които гарантират Вашата конфиденциалност. Трейд Феър Трипс използва няколко протокола за сигурност, които обхващат административни, физически и електронни мерки, включително технически архитектури, системи и криптиране на SSL данни, така че никакви неоторизирани трети страни да не могат да достигнат до личната Ви информация. Тези мерки гарантират, че всички данни са надлежно защитени срещу загуба, излагане на показ, злоупотреба или промяна.

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ „БИСКВИТКИ” (COOKIES)

Бисквитките осигуряват по-добър потребителски опит и ни позволява да събираме информация за това как нашият уеб сайт и сървър функционират ежедневно. Използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки, като последните остават в сила дори след като затворите браузъра си и се използват при последващо посещение на уеб сайта ни.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Трейд Феър Трипс ООД си запазва правото да прави всякакви промени в настоящата Политика за защита на личните данни, когато подобни промени бъдат сметнати за необходими. Нашето обещание към Вас е, че тези промени ще бъдат минимални и ще се случват рядко. Молим да проверявате тази страница, за да следите за евентуални промени, а в случай че имате нужда от допълнителна информация за нашите условия, вижте страницата „Условия на ползване”. А можете и да се свържете с нас на [email] и да изискате достъп до Вашата лична информация, както и да поискате копие от нея.