Your free enquiry
Bauma

Bauma

Munich ,Germany
Индустрия
Индустрия:
Архитектура, Строителство, Градско оборудване
Organizer
Organizer :
Messe Munich
Event website
Event website :
Bauma
Frequency
Frequency:
3 years

Последни Новини 

Баума 2022 ще се осъществи като хибридно събитие между 24.10.2022 и 30.10.2022. Изложението ще бъде присъствено  с представители на фирмите - изложители и придружаваща виртуална изложба. Баума 2022 ще се състои във Мюнхенският Изложбен Център (Messe Munich). Организаторите на събитието уверяват, че ще предприемат най-новите и най-строги превантивни мерки срещу Ковид-19. Превантивните мерки ще включват следните правила: 

 • Всички участници трябва да носят медицинска маска на лицето си. Под участници се подразбират посетителите, изложителите, партньорите на изложението, доставчиците и строителите на щандове. Всички търговски посетители трябва да носят маска тип FFP2. Изложителите, доставчиците, строителите и партньорите трябва да носят хирургическа маска. Всички участници трябва предварително да се регистрират и да включат следната информация:
  1. Име и Фамилия
  2. Адрес на местоживеене
  3. Валиден мобилен номер
  4. Валидна електронна поща - лична или служебна
 • Мюнхенският Изложбен Център ще въведе строго 3G правило за достъп. Участниците трябва да предоставят документи, които потвърждават липсата на инфекция с Ковид-19. Валидните документи включват имунизационни пасторти или сертификати удостоверящи възстановяване от предишна инфекция. Участниците също може да предоставят отрицателен PCR или бърз антигенен тест. Имунизационният паспорт или сертификата трябва да бъдат предоставени не по-късно от 180 дни преди началото на Баума 2022. 
 • Срокът на представяне за отрицателните тестове е 24 часа преди началото на изложбения ден. Тестовете са валидни само за 24 часа. Участниците могат  да възобновят валидността на теста чрез специлизираната лаборатория в изложбения център. 
 • Всички помещения във Мюнхенският Изложбен Център ще бъдат подложени на строга дезинфекция и мерки за социално дистанциране. Участниците трябва да поддържат строга хигиена, като си дезинфекцират ръцете на всеки час. Всички участващи трябва да поддържат социална дистанция от 1,5 метра. Изложбения център ще предприеме поредица от промени с цел подпомагане в поддръжката на тези мерки. Това включва поставянето на маркери за дистанция на подовете и на санитарни станции на определени места. 

Въведение 

Баума е търговско изложение за строителни материали и машини, което се провежда веднъж на три години. Създадено е през 1954 и е сред най-важните събития за световната строителна и минна индустрия. Изложението служи като главна сцена за представянето на най-новите строителни и минни иновации. То е и главното място за бизнес срещи в индустрията. На Баума се представят най-новите тенденции и технологии в строителната и минната индустрия. Посетители от всички отрасли на тези индустрии посещават Баума. Това включва водещи производители и специалисти, както и водещи фирми в двата бранша. Причината за това е възможностите предоставени от събитието като сформирането на нови партньорства. Мюнхенският Изложбен Център (Messe Munich) е мястото, където Баума се осъществява на всеки три години.

Бизнес профил на Баума

Баума привлича специалисти от всички сектори на строителната и минна индустрия. Това включва следните вещи лица: 

 • Строителни и минни оператори

 • Представители на различни световни и регионални пазари

 • Журналисти 

 • Учени и представители на Университети

 • Строителни и машинни инженери

 • Експерти в областта на НИРД

 • Специалисти в областта на Дизайн 

 • Специалисти логистика

 • Представители на Изследователски центрове

 • Служители за строителен контрол

 • Водещи производители

 • Представители на професионални асоциации

 • Студенти 

 • Специалисти в областта на производството, контрола на качеството и обработката

 • Специалисти в областта на поддръжката, поправката, продажбите, и дистрибуцията

 • Собственици на сгради, компании и фирми

 • Строителни инспектори

 • Консултант строителни правила

 • Строители и минни работници

 

Баума е сред главните събития за водещи компании като FAE GROUP, Kärcher и FASSI. Caterpillar Inc, Herrenknecht и Sany Group също участват в търговското изложение като изложители. 

Предприети Промени за Баума 2022

Новото за Баума 2022 ще е, че Събитието ще се състои като хибридно изложение. Обичайната търговска изложба ще бъде придружена от виртуална платформа, позволяща достъп от дистанция. Няколко промени ще бъдат въведени и в програмата на Баума. Сред тях ще бъде въвеждането на VIRTUAL Showcase (ВИРТУАЛНО Изложение). То ще позволи на посетителите да наблюдават дигитални строителни обекти. Няколко от водещите подсъбития също ще бъдат променени. В това число са Наградите за Иновации на Баума (Bauma Innovation Awards), при които ще има две нови категории. Категориите са Защита на Климата (Climate Protection) и Дигитализация (Digitalisation). Специалисти ще обсъдят следните тенденции по време на Баума 2022:

 • Строителни материали и методи на утрешния ден
 • Дигитален строеж
 • Устойчиво минно дело
 • Нулеви Емисии
 • Пътят към автономните машини.

Споменатите тенденции ще получат специално внимание по време на някои от подсъбитията. Това включва Баума Форум (Bauma Forum) и Виртуално Изживяване (VR Experience).

Мястото на изложението ще включва поредица от промени. Сред тях, ще бъде въвеждането на две допълнителни изложбени зали, увеличавайки броя им на осемнадесет. Това допълнение ще увеличи общата изложбена площ на 614 000 m2. Северната Външна Зона ще бъде пренаредена и разширена. Северния Конферентен Център ще включва повече конферентни зали. Булевард Баума ще предостави възможности за хранене на посетителите. Изложбените групи “Строителни елементи и машини” ще бъдат изложени в пет изложбени зали. Изложбената група “Строителни скелета и средства за кофраж” ще бъде преместена в зала B3. Зала C4 ще служи като изложбеното място за “Машини за повдигане”. ICM ще бъде мястото за провеждане на Мисли Мащабно! (Think BIG!)

Описание на Събитието

Баума е търговско изложение, което може да помогне на специалистите в постигането на пет бизнес цели. Това са създаване на нови връзки, осъществяване на бизнес, и придобиване на признание. Те също включват анализиране на потенциални пазари и разширяване на професионалните познания. 

Баума предлага разнообразие от подсъбития, чрез които посетителите могат да постигнат тези цели. Често, изложението се състои от различни тематични дни. Това са дни, в които програмата е изцяло съсредоточена върху една или повече теми. Например, едно от изданията на Баума включваше четири тематични дни. Сред актуалните теми, които се обсъждаха беше “Нулеви Емисии”. Тези тематични дни позволяват на посетителите да научат за най-новите тенденции по темата и как да се възползват от тях. Тематичните дни често оказват влияние на различните подсъбития. Сред повлияните са Баума Форум (Bauma Forum). Това е подсъбитие, което служи като главното място за обсъждане на най-новите тенденции, иновации и пазарни проучвания в индустрията. Форумът се състои от дискусии, презентации и пресконференции. То е сред главните подсъбития за изложителите и партньорите на Баума. Форумът е и основното място за събрания сред търговските дружества в индустрията. Темите, които биват обсъждани по време на Баума Форум са разнообразни. Например, сред основните  може да бъде “Методи за намаляване на Вредните Емисии”. Форумът предоставя различни възможности, включително получаване на признание, придобиване на нови познания и сформиране на нови връзки. 

Баума включва и няколко други подсъбития, които могат да бъдат безценни. Сред тях са изложбата на строителни и минни продукти, “Баума ЛАБ0” (Bauma LAB0), “Виртуално Изживяване” (VR Experience) и “Мисли Мащабно!” (THINK BIG!). Изложбата на строителни и минни продукти е сред най-важните подсъбития. То служи като главното място за представяне на най-новите иновации. Освен това, изложението позволява на посетителите да получат признание и да анализират двете индустрии. Изложбата се състои от различни продуктови групи, които представляват цялата производствена верига. С цел улесняване на намирането на конкретни продукти, тези групи са подредени в четири по-големи изложбени категории. Категориите са:

 • Строителни Обекти
 • Производство на строителни материали 
 • Компоненти и доставчици на услуги
 • Добив, екстракция и обработка на сурови материали

“Строителни Обекти” включва следните продуктови групи:

 • Инсталации за наблюдение на обекти
 • Обработка и операции с бетон или варов разтвор 
 • Устройства за повдигане и конвейери 
 • Дигитални строителни обекти
 • Средства за безопасност по време на строеж
 • Скелета и кофражи
 • Специализирани строителни системи, транспортни средства, машини, инструменти и оборудване 

“Производство на строителни материали” съдържа следните групи:

 • Обработка и опаковане на строителни материали
 • Машини и производствени съоръжения за гипсокартон или гипс
 • Средства за производството на циментови/гипсови/варовикови елементи 
 • Системи и машини за производството на сглобяем бетон/бетонови елементи/бетонови изделия
 • Машини и производствени съоръжения за предварително смесен сух разтвор/продукти за строителни магазини/шпакловка/мазилка
 • Машини и производствени съоръжения за асфалт
 • Машини и производствени съоръжения за варовиков пясъчник и строителни продукти от остатъци от електроцентрали 

“Компоненти и Доставчици на услуги” включва:

 • 3D печат за производство на износващи се части
 • Строителни и минни услуги
 • Системи и машини за производството на добавки
 • Безопасна работна среда - оборудване, инструменти, структури и други
 • Нова измервателна техника, контрол на процесите и тестови изделия
 • Навигационни и комуникационни изделия
 • Технология на флуидите/трансмисионна техника/агрегати за производство на енергия
 • Аксесоари/части за износване

“Добив, извличане и преработка на суровини” включва:

 • Обработка на суровини
 • Преработка на минерали
 • Машини за добив и извличане на суровини

Изложбата включва два начина за представяне на продуктовите групи. Първият вариант включва една продуктова група, която заема две или повече зали за изложение. Често този метод се прилага за продуктови групи, които са обширни или включват големи изделия. Примери за това са строителното оборудване и инструментите, които заемат три зали. Друг такъв пример е хидравликата, задвижването и двигателите, представени в рамките на две изложбени зали. Вторият метод на представяне включва две или повече продуктови групи, заемащи една зала. Примери за това са групите за сензорни технологии и оборудване/замяна/резервни части. Тези две изложбени групи заемат зала А2. 

Често, изложбата включва Баума ЛАБ0 (Bauma LAB0). Баума ЛАБ0 (Bauma LAB0)  е специализирана зона и подсъбитие, което позволява на новосъздадени компании да придобият признание или нови бизнес партньори като представят своите иновативни продукти и услуги. Зоната също така им позволява да придобият нови познания чрез участие в различни проучвания. 

Сред последните допълнения към програмата за подкрепа на Баума е Виртуално Изживяване (VR Experience). Това е изложбена зона, която позволява на посетителите да наблюдават цифрови строителни обекти. Зоната им позволява да разглеждат такива места и изделия, като се снабдят със специализирани VR очила. Сред изделията, които професионалистите могат да разгледат във VR Experience, са строителни машини. Те могат също така да се запознаят с най-новото оборудване за безопасност или с модели на асансьори. 

"Мисли МАЩАБНО!" (Think BIG!) дава възможност на ученици и студенти да се запознаят с възможностите за по-нататъшно образование и обучение. Подсъбитието включва два аспекта, като всеки от тях е със специален акцент. Първият аспект са практическите семинари, които включват различни симулации. Те позволяват на участниците да изпробват различни работни дейности. Сред тях са запояване, поправка на машини, струговане и огъване. Такива работилници позволяват на начинаещи специалисти и студенти да подобрят своите специализирани умения. Вторият аспект на THINK BIG! са интервютата с инструктори и представители на водещи компании. Те позволяват на участниците да научат за наличните професии в минното дело и строителството. Освен това, те позволяват на водещите компании да установят контакти с потенциални нови служители. 

Друго подсъбитие от голямо значение е международният Конкурс за Иновации на Баума. Това е конкурс, който може да помогне на специалистите да получат признание. Четири асоциации помагат за организирането на Конкурса. Асоциациите са:

 • Германската асоциация за строителни материали
 • Централната асоциация на германската строителна индустрия
 • Федерацията на германските инженери
 • Сдружение на германската строителна индустрия

Наградата за иновации се присъжда в пет категории. Категориите са: 

 • Изследвания
 • Дигитализация
 • Машиностроене
 • Защита на климата
 • Сгради

"Изследвания" е категория, подходяща за компании, университети и изследователски институти, които се занимават с научни изследвания. В нея се отличават практически резултати от научни изследвания с успешно внедряване на продукти. Достойните номинации включват резултати от научни изследвания, които подобряват един или повече практически аспекти. Те могат да получат наградата и ако подобряват икономическия потенциал или устойчивостта. Няколко критерия определят оценката на номинираните. Те са:

 • Полза за потребителя
 • Икономически потенциал
 • Принос към ресурсите, опазването на околната среда и енергийната ефективност
 • Степен на иновативност
 • Хуманизиране на работното място
 • Практическа ориентация

"Дигитализация" е категория, която може да даде признание на няколко вида специалисти. Сред тях са производителите на строителни машини. Те включват и доставчици на минни технологии, производители на строителни материали и компании за строителни услуги. В нея се отличават иновациите в областта на цифровизацията, които подобряват стойностните вериги, строителните обекти и машините. Такива са тези, които подобряват безопасността на труда, икономическата ефективност, конкурентоспособността или устойчивостта. Всяка номинирана разработка ще получи оценка въз основа на следните критерии:

 • Хуманизиране на работното място
 • Степен на иновация
 • Икономически потенциал
 • Пропускливост на системата
 • Степен на изграждане на мрежи
 • Полза за потребителя
 • Потенциал за автоматизация

"Машиностроене" е подходяща категория за разработчици на компоненти за ново строителство, строителни материали и минни машини. То е подходящо и за специалисти по сензорни технологии, задвижване и управление. Категорията оценява иновациите в областта на стационарните/мобилните машини и системи. Такива са например тези, които увеличават ефективността на строителните или минните материали. Те включват и иновации, които подобряват обработката, производството, опаковането и транспортирането на строителни материали. Примерите, достойни за номинация, включват и иновативни изделия с нови модификации или функционалности. Категорията има няколко критерия, които определят оценката на всеки номиниран продукт. Те са:

 • Икономически потенциал
 • Полза за потребителя и практическа насоченост
 • Степен на иновативност
 • Хуманизиране на работното място
 • Степен на дизайн - комбинация от функция и форма, оптика, емоционалност, ергономичност

"Защита на климата" е подходяща категория за производители на строителни машини. Доставчиците на минни технологии и производителите на строителни материали също не трябва да пренебрегнат това подразделение. При него признание получават иновациите в областта на опазването на околната среда, кръговата икономика и опазването на ресурсите. Те включват нови изделия, като например нови строителни материали, инструменти или оборудване. Оценката на всяка номинация в рамките на подразделението се основава на следните критерии:

 • Икономически потенциал
 • Енергийна ефективност
 • Оценка на жизнения цикъл и опазване на ресурсите
 • Алтернативни горива или задвижвания
 • Устойчивост
 • Полза за потребителя
 • Степен на иновативност

Категорията "Сгради" е препоръчителна за членовете на асоциациите от типа HDB, BBS и ZDB. Той дава признание на иновативни строителни материали, конструкции и строителни процеси/методи. Това са методи или материали, които са оптимизирали, променили или доразвили функционалности/свойства. Няколко критерия формират оценката за всяка номинация в категорията:

Изисквания за реализация на структурата - логистични изисквания, последователност и методи на строителство

 • Естетика и външен вид на сградата - вграждане, ефект в дълготраен план, форма, функция
 • Степен на цифровизация
 • Принос към опазването на климата - опазване на ресурсите, устойчивост, енергийна ефективност
 • Икономически потенциал
 • Строителство на сгради - степен на трудност и изпълнение
 • Степен на иновативност

Всеки критерий се фокусира върху отделен аспект на номинираната иновация. Стандартът за енергийна ефективност например оценява ефективността на потреблението на енергия на продукта. Нивото на устойчивост се определя от стандарта за устойчивост. Стандартът за опазване на ресурсите оценява нивото на опазване на ресурсите на номинирания продукт. Стандартът за алтернативни горива разглежда различните видове алтернативни горива, използвани от иновациите. Икономическият потенциал оценява вероятността за икономически растеж, която има новият продукт. 

Баума е изложение, което може да бъде изключително полезно за представители на строителната и минната индустрия. Това включва следните специалисти като: 

 • Строителни и минни оператори

 • Представители на различни световни и регионални пазари

 • Журналисти 

 • Учени и представители на Университети

 • Строителни и машинни инженери

 • Експерти в областта на НИРД

 • Специалисти в областта на Дизайн 

 • Специалисти логистика

 • Представители на Изследователски центрове

 • Служители за строителен контрол

 • Водещи производители

 • Представители на професионални асоциации

 • Студенти 

 • Специалисти в областта на производството, контрола на качеството и обработката

 • Специалисти в областта на поддръжката, поправката, продажбите, и дистрибуцията

 • Собственици на сгради, компании и фирми

 • Строителни инспектори

 • Консултант строителни правила

 • Строители и минни работници

Новосъздадените компании могат да се възползват от няколко подсъбития. Това са изложбата на продукти, Баума ЛАБ0, Международни Конкурс за Иновации и Виртуално Изживяване.

Логистика

Bauma е търговско изложение, което се провежда веднъж на три години. Messe München GmbH провежда събитието в Мюнхенския Изложбен Център (Messe Munich).   Провежда се в продължение на седем дни. Часовете на посещение се различават за различните групи участници и за дните на събитието. Изложителите например могат да посетят изложението през първите пет дни между 7:30 и 19:30. По време на шестия ден те могат да присъстват между 7:00 и 19:30. По време на седмия ден те могат да го посетят от 7:30 и да останат до демонтирането на щандовете си. През първите пет дни посетителите са добре дошли между 9:30 и 18:30. На шестия ден те могат да посетят изложението между 8:30 и 18:30. По време на последния ден посетителите могат да участват между 9:30 и 16:30.

Messe Munich е един от най-важните изложбени центрове в Мюнхен. Това е място, което е лесно достъпно чрез обществен транспорт. Посетителите могат да се възползват от различни автобусни, таксиметрови и влакови маршрути. Те позволяват достъп до мястото от различни райони на Мюнхен. Изложбения център например е лесно достъпен от централната железопътна гара. За целта може да се използва метро линия номер U2. Пътуването до местоположението трае 25 минути. По същия начин автобусна линия 183 дава възможност за пристигане до мястото на събитието от летище Мюнхен за 50 минути. Много местни градски общности също са лесно достъпни от Messe Munich. Автобусната линия RE3 и метролинията U2, например, ви позволяват да пътувате от Фрайзинг до Изложбения Център като пътуването трае 55 минути.

Мюнхен е популярна туристическа дестинация в Германия. Той е голям град с добре развита система за обществен транспорт. Времето за пътуване варира от 15 до 90 минути. Например пътуването с метрото от центъра на града до летището отнема 43 минути. Мюнхен предлага разнообразни възможности за настаняване и хранене. Хотели, хостели, къщи за гости и апартаменти са сред наличните алтернативи. Барове, ресторанти, клубове, закусвални и други заведения за хранене са сред възможностите за хранене. Исаворщат и центърът на града са сред препоръчителните райони за настаняване. 

Целева Група и Статистики

Баума привлича над 500 000 посетители и над 3000 изложители. За пример, изданието което се проведе през 2019 включваше общо 620 000 посетители и 3702 изложители. По време на тригодишните си издания Баума приема търговски делегати от над 200 държави. Сред тях са следните:

 • Русия

 • Канада

 • Япония

 • Холандия/Нидерландия

 • Украйна

 • Швеция

 • Полша

 • Израел

 • Дания

 • България

 • Унгария

 • САЩ

 • Белгия

 • Франция

 • Австралия

 • Китай

 • Южна Корея

 • Португалия

 • Испания

 • Швейцария

 • Обединеното Кралство

 • Индия

 • Хърватия

 • Австрия

 • Италия

 • Тайван

 • Словения

 • Словакия

 • Турция

 • Финландия

 • Норвегия

 • Румъния

 • Чешка Република

 

Достъпни Хотели във Близост до Баума

Trade Fair Trips Ltd е тук, за да се погрижи за организацията на пътуването ви, така че да можете да се съсредоточите върху подготовката за БАУМА. С разнообразието от отлични хотели на конкурентни цени ще получите най-доброто за БАУМА. Местоположението е решаващ фактор за успеха на всяко бизнес пътуване. Ето защо ние се фокусираме върху хотели в близост до Messe Munich. Можем да ви помогнем и по други начини. Това включва резервиране на помещения за срещи и обслужване на инсталации на изложбени щандове.

Предишни Издания 

Издание 2019

Bauma 2019 се проведе под формата на изложение на живо между 8.10.2019 и 14.10.2019 в Messe Munich. То надхвърли предишни рекорд за участие, поставен през 2016. Това се дължи на общо 620 000 търговски посетители и 3702 изложители, посетили изложението през 2019. В изданието участваха над 200 държави  като сред тях бяха Австралия, Русия, Швейцария и други. 

Full list of
hotels for
Bauma

Book Now
How to get to Bauma

Similar trade shows