Your free enquiry
IBC

IBC

Amsterdam ,Netherlands
Индустрия
Индустрия:
Радиоизлъчване, Мултимедия
Organizer
Organizer :
IBC
Event website
Event website :
IBC
Frequency
Frequency:
1 year

Последни Новини

IBC 2023 ще се проведе в Amsterdam RAI между 15.09.2023 - 18.09.2023. Понастоящем мястото на провеждане не включва предпазни мерки срещу Ковид-19 поради отмяната на свързаните с него вътрешни ограничения. Страната обаче има ограничения за пътуване, с които участниците трябва да се съобразяват. Съгласно последните политики пътуващите от държави извън Европейския съюз/ извън Шенгенското пространство трябва да представят при пристигането си 3G документи за влизане.

Въведение

IBC се провежда веднъж годишно в Амстердам РАИ (Amsterdam RAI). Събитието е сред централните търговски изложения за медийната индустрия. Това се дължи на факта, че събитието позволява на специалистите да се запознаят с последните иновации. Освен това IBC дава възможност на участниците да установят търговски контакти и да представят най-новите си продукти или услуги. IBC е и централното място за специалисти, които искат да разширят своите бизнес знания. 

Какъв е бизнес профилът на IBC?

На IBC присъстват много представители на медийната индустрия. Това включва: 

 • Дружества, специализирани в постпродукцията и контрола на качеството 
 • Водещи компании за възпроизвеждане на информация
 • Специализирани компании за мониторинг, потребление, съхранение и системна автоматизация
 • Специалисти по медийни технологии
 • Писатели на съдържание
 • Редактори
 • Творчески и/или бизнес ръководители
 • Изследователи и представители на университети или изследователски центрове
 • Академични органи
 • Студенти
 • Журналисти
 • Блогъри
 • Собственици на медийни компании 
 • Компании, които са специализирани в придобиването и производството на съдържание

Сред водещите изложители са Google, Canon, Microsoft, Adobe, Disney и други.

Актуализация на промените за IBC 2022

IBC 2022 ще включва ново допълнение към програмата под формата на "Showcase Theatre". Театърът ще бъде  разположен в зала 11 и ще представлява специално изградена сцена за повече от 250 участници. Сцената ще служи като място за провеждане на безплатни сесии. По време на сесиите ще бъде предоставено съдържание, свързано с бързо развиващите се пазарни сектори. Това съдържание ще помогне за създаването на квалифицирани по съдържание потенциални клиенти (Content Qualified Leads - CQL). Всички сесии ще бъдат излъчвани на живо за цифровата аудитория на IBC. Те ще бъдат организирани и като VOD след датите на изложението, за да се удължи времето за привличане на потенциални клиенти. 

Акценти от събитието

IBC е водещо търговско изложение, който може да помогне на медийните професионалисти в постигането на няколко цели. Целите включват създаване на бизнес мрежи, генериране на нови потенциални клиенти и придобиване на нови специализирани познания. Освен това участниците могат да се запознаят с последните иновации от индустрията. Те могат и да получат признание, както и да анализират индустрията. 

IBC разполага с обширна програма, която може да помогне на участниците да изпълнят своите цели. Програмата включва изчерпателно изложение, както и много форуми. Централните подсъбития включват зоната за партньорство на IBC (IBC Partnership Zone) и Форума на лидерите (Leaders' Forum). Те включват също така Форума за киберсигурност (Cyber Security Forum) и Форума за иновации в областта на телекомуникациите и медиите (Telco & Media Innovation Forum). Освен това има и микросъбития като Големия екран (The Big Screen), Зоната на бъдещето (the Future Zone) и IBC Launch Pad. Много от подсъбитията, включени в програмата, имат за цел да осигурят признание. Сред тях е Международното Отличие на IBC за Високи Постижения (IBC International Honour for Excellence). Програмата включва още и Програмата за ускоряване (the Accelerator Programme)  и Обиколки на работните процеси (Workflow Tours).

Изложението е сред основните подсъбития на IBC. То позволява на участниците да направят преглед на индустрията, да се запознаят с последните иновации и да намерят потенциални клиенти. Освен това изложението дава възможност на участниците да получат признание и да разширят бизнес мрежата си чрез създаване на нови партньорства. На изложението се представят разнообразни продукти, като например технологии за радиоразпръскване и предаватели за аудиоразпръскване. Освен това то включва продукти, свързани с кабелна телевизия, телевизионна техника, както и осветителна техника. 

Много от подсъбитията могат да помогнат на участниците да разширят знанията си и да се запознаят с последните изследвания, иновации и тенденции в бранша. Такива са Форумът на лидерите, Форумът за киберсигурност и Форумът за иновации в областта на телекомуникациите и медиите. Форумът на лидерите е мястото, където се събират влиятелни и далновидни лидери от бранша. Това включва ръководители като директорите на компании като Apple, Amazon и Netflix. По време на Форума такива участници могат да участват в дискусии по теми като актуалните критични проблеми, които засягат индустрията. Често Форумът на лидерите включва централна тема или тема, която оказва влияние върху панелните дискусии и дебати. Пример за такава тема е "Търсене на растеж", която се фокусира върху следващия етап на растеж в индустрията. Събитието включва и теми като иновативни финансови модели и безопасност на марката в ерата на цифровизацията.

Форумът за киберсигурност е основното събитие за среща на специалисти като главни технологични директори, главни директори по сигурността на информацията, главни информационни директори и главни директори по цифровите технологии. Събитието служи като основно подсъбитие, на което такива специалисти могат да обсъдят най-новите предизвикателства и възможности за  киберсигурност. Такива са например как да се защити личната информация по време на излъчванията, както и как по-добре да се подобри защитата на зрителите. Предотвратяването на измами също е тема, която често е сред обсъжданите теми на форума поради постоянното развитие на кибер измамите и кражбите на данни. Форумът за иновации в областта на телекомуникациите и медиите е основното подсъбитие за срещи на ръководителите от C-suite. Това е мероприятието, по време на което тези участници могат да обсъдят възможностите за сътрудничество и предизвикателствата, пред които са изправени телекомуникационните играчи и доставчиците на съдържание. По време на Форума такива специалисти могат да се запознаят с най-новите тенденции, иновации и изследвания, свързани с цифровата трансформация, OTT съдържанието и еволюцията на телекомуникационния сектор.

IBC разполага и с много специализирани зони или области, предназначени да помогнат на специалистите да разширят знанията си, както и да получат признание. Такива са Зоната на бъдещето, Големият екран и IBC Launch Pad. Зоната на бъдещето е мястото, където новаторите могат да представят и демонстрират най-новите си иновации. Тя е място, където се събират както стартиращи предприятия, така и водещи компании или изследователи. В Зоната на бъдещето посетителите могат да разгледат най-новите технологии, включително подобренията в областта на изкуствения интелект, иновациите в областта на UVW и приложенията на web-VR. Зоната на големия екран е посветена на киносектора на индустрията. Това е четиридневно подсъбитие, което анализира и представя информация за най-новите предизвикателства, теми,  възможности и прозрения, свързани със сектора. Това включва изкуство, наука и бизнес аспекти. Например в зоната на големия екран участниците могат да научат как най-новите иновации, свързани с VR и 4K HD, влияят на нивата на ангажираност на публиката. Освен това те могат да научат как да приложат посочените технологии за генериране на продажби. IBC Launch Pad е основното подсъбитие и зона за стартиращи предприятия. В нея тези компании могат да представят своите услуги и продукти. Това им позволява да получат признание, да създадат нови партньорства и да генерират потенциални продажби, за да продължат да развиват бизнеса си. 

Освен това стартиращите компании могат да очакват и други подсъбития, като Международното отличие за високи постижения, Наградите за иновации и Обиколката на работните процеси. Международното отличие за високи постижения е най-високото отличие на IBC. Това е награда, която отличава постиженията на технически или творчески новатори, както и на лица или организации, които са направили значителна социална или индустриална промяна. Отличието може да бъде връчено и на номинирани, които са насърчили обмена на знания. Сред личностите, които са получили отличието за високи постижения, е сър Дейвид Атънбъро. Наградите за иновации предоставят признание и на организации. С тях се отличават иновативни решения за сътрудничество, които решават пазарни предизвикателства, като например адаптирането на индустрията към света след пандемията. Наградите се присъждат в три категории: Създаване на съдържание, Разпространение на съдържание и Съдържание навсякъде. "Създаване на съдържание" се фокусира върху иновации, които помагат за решаване на предизвикателства, като например представяне на съдържание чрез технологии като VR. В "Разпространение на съдържание" се отличават решения, които се справят с разпространението на съдържание, като например иновативни средства за достигане до по-широка аудитория. "Съдържание навсякъде" се фокусира върху иновации като интерактивни услуги, които позволяват на потребителите да изпитат съдържанието по нов завладяващ начин. Обиколките на работния процес са микросъбитие, по време на което участниците могат да разгледат нови технологии за придобиване на съдържание, производство, постпродукция и облачно базирано сътрудничество. Това включва нови модели камери, иновативни осветителни и аудиосистеми, както и най-новите инструменти с помощта на изкуствен интелект. 

Програмата Accelerator често служи като начално място за иновации, които получават отличието за високи постижения или наградата за иновации. Това е специализирано подсъбитие, което включва демонстрации на живо и дискусии. На събитието присъстват както стартиращи предприятия, така и водещи организации като Associated Press и BBC. По време на програмата участниците могат да се запознаят с предизвикателства като постигане на целите за устойчивост или адаптиране към 5G мрежи. Те могат също така да изберат да участват в дискусиите и да помогнат за създаването на съвместни решения на обсъжданите предизвикателства. 

IBC е международно търговско изложение, което трябва да бъде разгледано от специалисти в областта на медиите, като например:

 • Дружества, специализирани в постпродукцията и контрола на качеството 
 • Водещи компании за възпроизвеждане на информация
 • Специализирани компании за мониторинг, потребление, съхранение и системна автоматизация
 • Специалисти по медийни технологии
 • Писатели на съдържание
 • Редактори
 • Творчески и/или бизнес ръководители
 • Изследователи и представители на университети или изследователски центрове
 • Академични органи
 • Студенти
 • Журналисти
 • Блогъри
 • Собственици на медийни компании 
 • Компании, които са специализирани в придобиването и производството на съдържание

Логистика

IBC се провежда веднъж годишно и се помещава в Амстердам RAI в продължение на четири дни. Събитието се организира от IBC - Международната конвенция за радиоразпръскване. IBC има различно работно време за първия, втория до третия и четвъртия ден. През първия ден на откриването изложението се провежда между 9:00 и 16:30 часа. През втория и третия ден събитието е достъпно между 8:30 и 16:30 часа. През четвъртия и последния ден на търговския панаир IBC се провежда между 8:30 и 16:00 часа.  

Амстердамският RAI е изложбен център, който е лесно достъпен от много райони на града. Например, времето за пътуване с автобус от летище Схипхол до изложбения център е 17 минути. Аналогично, достъпът до мястото на събитието чрез метро от централните железопътни гари на Амстердам отнема 10 минути. RAI Amsterdam е също толкова лесно достъпен и от съседните градове. Например, времето за пътуване с автобус от Алмере до мястото на събитието е 45 минути.

Обществения транспорт на Амстердам представлява добре развита система от автобуси, метро, влакове и таксита. Системата свързва всички квартали на града и дава възможност за пътуване до близките градове като Алмере. Автобусната линия Intercity например позволява да се стигне до Ротердам за 57 минути. Общественият транспорт често спестява време при придвижване от един район на Амстердам до друг. Например пътуването с автобусна линия 22 от Източните докове до Вестерпарк ще отнеме 33 минути. Всички гари предоставят изчерпателна информация за наличните транспортни линии, както и за техните дестинации.    

Амстердам е популярна дестинация с многобройни алтернативи за настаняване и хранене. Посетителите на холандската столица имат възможност да отседнат в хостели, хотели или апартаменти. Те могат да се настанят и в къщи за гости, разположени в града. Възможностите за хранене в Амстердам включват ресторанти, закусвални, барове и клубове. В зависимост от района, времето на деня и менюто цените могат да варират от достъпни до скъпи. Когато обмисляте настаняване, изберете квартали като Oud Zuid, De Pijp, Jordaan и Westerpark.

Аудитория и статистика

IBC е водещо търговско изложение, което привлича специалисти от медийната индустрия. Годишните му издания се посещават от над 56 000 души. Това включва повече от 1700 изложители. На събитието са представени повече от 150 държави, сред които нации като:

 • САЩ
 • Русия
 • Великобритания
 • Бразилия
 • Белгия
 • Германия
 • Норвегия
 • Франция
 • Египет
 • Южна Африка
 • Канада
 • Китай
 • Япония
 • Аржентина

Достъпни хотели близо до IBC

Trade Fair Trips Ltd е тук, за да се погрижи за организацията на вашето пътуване, така че да можете да се съсредоточите върху подготовката за IBC. С разнообразието от отлични оферти за хотели на конкурентни цени, от които можете да избирате, гарантирано ще получите най-добрите цени на хотели за IBC. Местоположението е решаващ компонент за успеха на всяко бизнес пътуване, затова се фокусираме върху хотели в близост до Амстердам RAI. Можем да ви помогнем и по различни други начини. Това включва резервиране на помещения за срещи и обслужване на инсталирането на вашия изложбен щанд.

Предишни издания 

Издание за 2019

Изданието на IBC за 2019 се проведе в Амстердамския RAI между датите 13.09.2019 - 17.09.2019. Събитието събра повече от 56 000 посетители, включително над 1700 изложители. Повече от 30 000 участници бяха висши ръководители, вземащи решения.

 

 

 

Full list of
hotels for
IBC

Book Now
How to get to IBC

Similar trade shows