Your free enquiry
The media production and technology show

The media production and technology show

London ,UK
Индустрия
Индустрия:
Радиоизлъчване, Мултимедия
Organizer
Organizer :
ITE Group
Frequency
Frequency:
1 year

Актуализация за събитието

Изданието на the media production and Technology show за 2023 ще се проведе от 10-ти до 11-ти май 2023. То ще се организира под формата на търговско изложение лице в лице в Olympia London. Поради отпадането на съответните вътрешни разпоредби Olympia London няма да включва строги мерки за безопасност срещу Ковид-19. Участниците ще бъдат посъветвани да спазват доброволни указания, като например да носят предпазни маски на закрито. Поради отмяната на ограниченията за пътуване от тях вече няма да се изисква да предоставят 3G входни документи при пристигане в Обединеното кралство.

Предишни издания

Издание от 2022

Изданието на Media Production and Technology за 2022 отбеляза рестартирането на търговския панаир. То се проведе като присъствено търговско изложение между датите 11.05.2022 г. и 12.05.2022 г. Мястото на провеждане на събитието беше Olympia London. В проявата участваха 8000 посетители, 330 лектори и 230 изложители.

Full list of
hotels for
The media production and technology show

Book Now
How to get to The media production and technology show

Similar trade shows